Pražský fotograf obdivující světlo v ulicích města, i to v nás...

Michal Grosman

Metro

Tvoří v Praze základ sítě městské hromadné dopravy. V roce 2012 přepravilo 589 milionů cestujících, v průměru tedy 1,6 milionů denně. Jedná se o jedinou síť podzemní dráhy a zároveň jedinou speciální železniční dráhu v České republice. Provozovatelem dráhy i drážní dopravy na ní je Dopravní podnik hlavního města Prahy a. s. První úsek pražského metra byl otevřen 9. května 1974.